• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • 1
 • 2
ZMIANA GODZIN DYŻURU W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W WILAMOWICACH W DNIU 2 LISTOPADA 2018 r.
Dnia 2.11.2018 r. ( piątek) w związku ze skróconym czasem pracy Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 – nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w godzinach 9:00-13:00.

REJESTRACJA POJAZDÓW
UWAGA!!!
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że w okresie od 10.09.2018 r. będą prowadzone prace remontowe w pomieszczeniach REJESTRACJI POJAZDÓW znajdujących się w Bielsku-Białej, wobec czego obsługa Klientów będzie realizowana w następujących pomieszczeniach:
Pokój nr 9 (parter – stanowiska PRAW JAZDY) – ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO, ZGŁOSZENIE ZBYCIA (inne – wg listy wywieszonej na parterze),
Sala nr 122 (I piętro) – REJESTRACJA POJAZDÓW i POZOSTAŁE SPRAWY.
BILETY BĘDĄ WYDAWANE NA PARTERZE
Informujemy również, że w tym okresie nie będzie możliwe umawianie wizyt do REJESTRACJI POJAZDÓW w Bielsku-Białej.
Za utrudnienia przepraszamy.

Promesy dla samorządów

27 Kwi 2018

Dzisiaj w bielskiej Placówce Zamiejscowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego uroczyście przekazano samorządom, przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji promesy na środki finansowe, przeznaczone na usuwanie przyczyn klęsk żywiołowych.

Na spotkaniu I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz zaczął nietypowo: Dobrze byłoby, aby takich spotkań było jak najmniej, albo żeby nie było ich wcale, żeby różnorodne klęski żywiołowe: nawałnice, powodzie, gradobicia nie dotyczyły naszych powiatów. Niestety specyfika i położenie regionu sprawia, że często mamy do czynienie z tego typu sytuacjami. Obowiązkiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak również wojewody jest zadbanie o to, by usunąć i neutralizować wszelkie niedogodności po klęskach żywiołowych.

Promesy finansowe na środki przeznaczone na usuwanie klęsk żywiołowych i naprawy dróg lokalnych przekazano włodarzom 11 samorządów lokalnych: wójtom, burmistrzom i starostom z subregionu południowego oraz dla gminy Krzyżanowice w powiecie raciborskim.

Była to już II tura tego typu środków finansowych przyznanych za pośrednictwem wojewody śląskiego dla gmin i powiatów z naszego regionu.

Promesy otrzymały gminy naszego powiatu: Bestwina, Porąbka, Wilamowice, Czechowice – Dziedzice oraz samorząd powiatu bielskiego.

Wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński odebrał promesę dla samorządu powiatowego w ramach podziału środków na usuwanie kląsk żywiołowych dotyczącą dofinansowania zadań: remontu drogi powiatowej 44665 Kaniów – Bestwinka, ul. Ludowa oraz na przebudowę przepustów w ciągu drogi powiatowej 44315 ulica Rolników. Wartość dotacji wynosi 1.637,000 zł, nie więcej niż 80% wartości zadania po udzieleniu dotacji.

Natomiast burmistrz Wilamowic Marian Trela otrzymał w ramach środków na usuwanie skutków powodzi z 2010 roku fundusze na przebudowę drogi gminnej ulicy Starowiejskiej w Pisarzowicach i drogi gminnej w Wilamowicach ulicy Granicznej na łączną kwotę 2,2 miliona złotych.

W roku ubiegłym na usuwanie skutków powodzi w województwie śląskim przeznaczono ponad 50 milionów złotych na 97 zadań.

Na spotkaniu obecni byli: Stanisław Szwed wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poseł Jacek Falfus, radna wojewódzka Ewa Żak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Chodorowski oraz radni Rady Powiatu Janina Janica – Piechota i Jan Stanclik.

/Tekst: A. Macher, foto: J. Jesionka/