• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • 1
 • 2
ZMIANA GODZIN DYŻURU W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W WILAMOWICACH W DNIU 2 LISTOPADA 2018 r.
Dnia 2.11.2018 r. ( piątek) w związku ze skróconym czasem pracy Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego w Wilamowicach, ul. Paderewskiego 3 – nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w godzinach 9:00-13:00.

REJESTRACJA POJAZDÓW
UWAGA!!!
Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej uprzejmie informuje, że w okresie od 10.09.2018 r. będą prowadzone prace remontowe w pomieszczeniach REJESTRACJI POJAZDÓW znajdujących się w Bielsku-Białej, wobec czego obsługa Klientów będzie realizowana w następujących pomieszczeniach:
Pokój nr 9 (parter – stanowiska PRAW JAZDY) – ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO, ZGŁOSZENIE ZBYCIA (inne – wg listy wywieszonej na parterze),
Sala nr 122 (I piętro) – REJESTRACJA POJAZDÓW i POZOSTAŁE SPRAWY.
BILETY BĘDĄ WYDAWANE NA PARTERZE
Informujemy również, że w tym okresie nie będzie możliwe umawianie wizyt do REJESTRACJI POJAZDÓW w Bielsku-Białej.
Za utrudnienia przepraszamy.

Stara Wieś - jubileusz pszczelarzy

08 Lis 2017

Pszczelarze z Kola w Starej Wsi świętowali swój jubileusz 80-lecia. Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego celebrowaną przez pochodzącego ze  Starej Wsi ks. kardynała Kazimierza Nycza. W ceremonii uczestniczyli ks. Marek Kręcioch proboszcz parafii w Kobiernicach (przywiózł relikwie św. Ambrożego patrona pszczelarzy) i  ks. kanonik Grzegorz Then proboszcz miejscowej parafii. Ufundowany przez członków Koła sztandar został poświęcony w asyście 15 pocztów sztandarowych przez ks. kardynała i przekazany w ręce prezesa Koła Kazimierza Furczyka. „Ojcami chrzestnymi” sztandaru byli: Starosta Bielski Andrzej Płonka oraz burmistrz Wilamowic Marian Trela.

W trakcie homilii ks kardynał wspominał jednego z założycieli Koła Pszczelarzy, swojego ojca Franciszka. To przy nim przez 40 lat był świadkiem rozmów i pracy całego środowiska pszczelarskiego, przez co teraz bardzo docenia tą pasję. Mówił, że świece paschalne przez zawarte w nich substancje w pewnym sensie są wytworem pracy pszczół, a one same są przykładem harmonii w naturze i rodzinie gdzie wszystko skupia się wokół matki. Po uroczystej Mszy Świętej na terenie przykościelnym ks. kardynał posadził "starowiejską drobnolistną lipę" i poświęcił przygotowane w donicach 80 lip na 80-lecie. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli do remizy OSP, gdzie prezes Koła przywitał zaproszonych gości m.in.  senatora RP Andrzeja Kamińskiego, starostę bielskiego  Andrzeja Płonkę, burmistrza gminy Wilamowice Mariana Trele, przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Powiatu Bielskiego Jerzego Kubika. Starosta A. Płonka zwracając się do zebranych powiedział: Brać pszczelarska cieszy się wielkim uznaniem społecznym. Biorąc do ręki miód możemy mówić, że jest to owoc pracy pszczół, ale również pracy naszych nieocenionych pszczelarzy. Bez Was i Waszej pracy nie byłoby ani tych cennych produktów, ani takich urodzajów. Dziękujemy za osiem dekad działalności na rzecz gminnej i powiatowej wspólnoty,  za wkład w edukację ekologiczną i wychowywanie kolejnych pokoleń miłośników pszczół i pszczelarstwa ku pożytkowi nas wszystkich

Historię Koła Pszczelarskiego w krótkim zarysie przedstawił z-ca prezesa Koła Henryk Widlarz po czym odznaczono i uhonorowano zasłużonych pszczelarzy. Statuetkę ks. dr Jana Dzierżona (najwyższe odznaczenie jakie może otrzymać pszczelarz) otrzymało Koło Pszczelarzy w Starej Wsi, a także wieloletni prezes Koła Stanisław Norymberczyk. Po części oficjalnej grała orkiestra dęta OSP w Starej Wsi pod batutą kapelmistrza Zygmunta Pyrka. Na życzenie ks. kardynała orkiestra zagrała "Pierwszą brygadę", której wykonanie nagrodzono gromkimi brawami.


Tekst i foto: Jarosław Jesionka