• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • 1
 • 2

OSP w Międzyrzeczu Górnym działa 125 lat

17 Lip 2017

1 lipca 2017 r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 125-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu Górnym Rozpoczęły się Mszą św. w kościele św. Marcina w intencji wszystkich strażaków oraz ich rodzin. Po Mszy św. strażacy jednostki macierzystej i zaproszeni goście przemaszerowali pod strażnicę OSP, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości.

W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli m.in. poseł na Sejm RP Jerzy Jachnik,  Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna, Jan Borowski Przewodniczący Rady Powiatu, Jan Batelt Przewodniczący Rady Gminy Jasienica oraz poczty sztandarowe, prezesi i delegacje, OSP  z terenu gminy Jasienica, członkowie  Koła Łowieckiego „Hubertus”.

Uroczystości rozpoczęły się od złożenia przez komendanta gminnego Romana Marekwicę meldunku o gotowości pododdziałów do uroczystości. Następnie przy dźwiękach hymnu państwowego wciągnięto na maszt biało-czerwoną flagę. Przywitania gości dokonał prezes OSP Międzyrzecze Górne dh Krzysztof Wieczerzak, który przedstawił również krótki rys historyczny oraz działalność jednostki - jubilatki.

Po wręczeniu odznaczeń wyróżniającym się druhom odbyło się ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Swoje ślubowanie młodzi druhowie złożyli na sztandar jednostki, powtarzając za słowa ślubowania:

"ŚLUBUJĘ ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej …

 125- lecie istnienia naszej jednostki to wspaniała okazja, aby na ręce druhen i druhów złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności na dalsze lata służby, by życzyć wszelkiego, co najlepsze, błogosławieństwa Bożego, Święty Florian niech Was prowadzi w myśl hasła „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. To hasło na sztandarach ukazuje, że nie jest to zwyczajne działanie, lecz szlachetna służba Bogu, ludziom i Ojczyźnie - powiedział na zakończenie uroczystości K. Wieczerzak.

Uczestnicy strażackiego jubileuszu wysłuchali serii koncertów, który rozpoczęła Orkiestra Dęta przy OSP Międzyrzecze Dolne.


J.J.

Foto: K. Wydra