• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • 1
 • 2

120 lat ratują i pomagają

12 Lip 2017

Sto dwadzieścia lat minęło

Jak strażacy wielkie dzieło

Rozpoczęli w naszej wiosce.

 

Dawne czasy, dawne dzieje

Pisarzowice różne przechodziły dzieje

Były wojny i pomory

Głód, najazdy lecz pożary

Klęsk najwięcej wyrządzały.

Pisarzówka i Słonica wód dawały mało

Więc dziadowie nasi

Sprawy w swoje ręce wzięli

Straż Ogniową utworzyli.

               

 

  Tak swój wiersz poświęcony jubileuszowi 120 lat Ochotniczej straży Pożarnej w Pisarzowicach rozpoczyna Cecylia Puzoń Przewodnicząca miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.   

Początek OSP to zakup działki budowlanej pod budowę strażnicy przez  ówczesną Gminę Pisarzowice w czerwcu 1897r, dziesięć lat później wybudowano remizę strażacką z drewnianą wieżą. W  1911 roku odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru, który to zachował się do dnia dzisiejszego. To było ważne wydarzenie w dziejach  strażaków, ponieważ „ poświęcony sztandar podnosi rangę organizacji”. W latach okupacji remiza została zniszczona w dużym stopniu, a sprzęt zdewastowany. W roku 1955 rozpoczęto budowę nowej remizy, którą udało się oddać do użytku w 1964 roku. W 1968 roku założono przy OSP grającą do dzisiaj  orkiestrę dętą. Wówczas w jej skład weszli członkowie byłej orkiestry Towarzystwa Gimnastycznego ”SOKÓŁ” z okresu międzywojennego, a także młodzi strażacy.

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się przywitaniem gości przez Prezesa Tadeusza Łaś i przemarszem strażaków wraz z pocztami sztandarowymi z zaprzyjaźnionych miejscowości, m. in. z Hornej Sucy do miejscowego kościoła na Mszę świętą. Odprawił ją ks. proboszcz Janusz Gacek (honorowy członek OSP) wraz z wikariuszem ks. Piotrem Homel. Na Mszy jubileuszowej obecny był najstarszy druh Antoni Kasolik mający 92 lata. Po mszy wszyscy zebrani udali się „defiladowym krokiem” pod strażnicę. Tam odbył się uroczysty apel na którym  wyróżniającym się druhom wręczono odznaczenia i wyróżnienia.

Na jubileusz licznie przybyły przedstawiciele organizacji społecznych, kulturalnych, a także m. in.  burmistrz gminy Wilamowice Marian Trela i reprezentujący władze samorządowe powiatu bielskiego Jerzy Kubik Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

Oddajmy na koniec głos Cecylii Puzoń, która tak kończy swój jubileuszowy wiersz:

 

Tak licznie tu zgromadzeni

Uczcijmy córki i synów tej pisarzowickiej ziemi.

A także zawołajmy wspólnym głosem

-Wiwat, wiwat nasze dziewczęta i panowie!

Nasze DRUHNY I  DRUHOWIE !

Jarosław Jesionka