• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • 1
 • 2

Siódme miejsce dla Powiatu Bielskiego

16 Maj 2017
Podczas XXII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich uroczyście podsumowano ogólnopolski ranking powiatów i gmin.

Jest to jedyna w kraju tego typu rywalizacja konkursowa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego, zarządzana na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line.

Ranking, który trwa przez cały rok dotyczy sześciu kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Samorządy oceniane są przez ekspertów według wielu kryteriów tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.
Nagrody za udział w rankingu, okolicznościowe puchary i dyplomy dla zwycięzców, wręczane są corocznie podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Związek Powiatów Polskich. W tym roku miało to miejsce w Kołobrzegu 12 maja podczas XXII Ogólnopolskiego Zgromadzenia ZPP.

Powiat Bielski w rankingu za rok 2016 w kategorii powiatów ziemskich, powyżej 120 tysięcy mieszkańców, zdobył zaszczytne VII miejsce. Puchar i dyplom odebrała w imieniu samorządu powiatu bielskiego Katarzyna Adamiec członek Zarządu Powiatu w Bielsku – Białej.
Warto wspomnieć, że gmina Czechowice – Dziedzice w kategorii gmin miejskich i miejsko – gminnych zdobyła V miejsce, a gmina Kozy w kategorii gmin wiejskich uplasowała się na XX miejscu.

/ Alina Macher, foto: ze zbiorów ZPP/