• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • 1
 • 2

Lekcja patriotyzmu

09 Maj 2017
Jak pielęgnować i rozbudzać patriotyzm w młodym pokoleniu? - na to pytanie przed siedemnastu laty skuteczną odpowiedź znalazła Akcja Katolicka diecezji bielsko-żywieckiej zapraszając dzieci i młodzież do udziału w zainaugurowanym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej. Choć jest to jedna z wielu możliwości, ale ważne, że znajduje corocznie nowych zwolenników.
 
W Gminnym Ośrodku Kultury „Promyk” w Bystrej, uroczyście podsumowano XVII edycję Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek.
 
Galę swą obecnością uświetnili zacni goście: poseł na Sejm RP Stanisław Szwed - sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; prezes Akcji Katolickiej – senator RP Andrzej Kamiński; ks. dziekan Franciszek Kuliga – proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Wilkowicach; Ewa Żak – radna Sejmiku Województwa Śląskiego, jak również starosta bielski Andrzej Płonka wraz z Natalią Siatkowską –Stusek z Biura Promocji oraz starosta cieszyński Janusz Król.
Bielskie Starostwo Powiatowe od dziesięciu już lat jest głównym sponsorem Przeglądu. Obecny był także gospodarz miejsca, wójt gminy Wilkowice Mieczysław Rączka, jak również przedstawiciel europosłanki Jadwigi Wiśniewskiej- fundatorki nagrody Grand Prix - Damian Kowalewski.

Szczególne miejsce zajęli laureaci, ich opiekunowie i rodzice. Galę prowadziła Elżbieta Gacek. Laureaci odbierali puchary i listy gratulacyjne, a wszyscy obecni mogli wysłuchać pięknych wykonań pieśni patriotycznych tych znanych, ale także tych rzadko spotykanych w mediach.

Wyniki dostępne są na stronie internetowej Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej naszej diecezji.

Natomiast skupię się na dwóch zespołach: Zespole „Antyrama” z VI LO w Bielsku- Białej pod opieką Aleksandry Kluz, który wyśpiewał sobie wyjazd do Brukseli zdobywając GRAND PRIX  tegorocznego Przeglądu oraz Zespole „Big – Band”  ZS „Silesia” wraz z uczniami ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach pod opieką Jarosława Grzybowskiego, który to zespół zajął I. miejsce w swej kategorii. Przez lata miałam okazję obserwować wielkie zaangażowanie młodzieży z„Big-Bandu”, która podjęła nierówną walkę startując w Przeglądzie. Byli jednymi z pierwszych zespołów wokalno-instrumentalnych, co nie jest łatwe przy tempie organizacyjnym podczas przesłuchań. Zainstalować, zestroić ze sobą szereg instrumentów i … zaśpiewać nie bacząc na wiążące się z tym zmęczenie, podenerwowanie i wiadomo tremę. Oni nie poddawali się. Wracali w kolejnych edycjach, aż wreszcie osiągnęli sukces!

I jeszcze moje dopowiedzenie, bo byłam jedyna świadoma zaistniałej sytuacji. Mianowicie do stanowiska organizatorów podszedł opiekun zespołu i poprosił, aby jeśli to możliwe, dopisać na dyplomie za udział – także uczniów z ZSTiL, szkoły, do budynku, której został od obecnego roku szkolnego przeniesiony ZS „Silesia”. Piękna postawa i wyjątkowe, a wręcz niezamierzone świadectwo integracji młodzieży obu szkół.

Przegląd Pieśni Patriotycznej sygnowany im. Małgorzaty Papiurek, jako impreza cykliczna, która każdego roku na pierwszym etapie, skupia ponad dwa tysiące uczestników, lecz to nie wszystko, to także sztab opiekunów i wręcz całych rodzin, którzy włączają się w przygotowania – dobór repertuaru, stroju, scenografii, a często drobnych układów choreograficznych. To najlepsza lekcja patriotyzmu, której nie zastąpi żadna inna, może poza tą rodzinną, z udziałem autentycznego świadka naszych zrywów narodowowyzwoleńczych. Natomiast patriotyzm, to nie tylko heroizm na polu walki, to także kształtowanie naszego tu i teraz. Przywołam słowa tragicznie zmarłego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego: W kształtowaniu postaw patriotycznych ogromną rolę odgrywa nie tylko edukacja historyczna, ale również edukacja obywatelska. Młodzi obywatele muszą mieć świadomość, że ich udział w życiu publicznym, decyzje podejmowane przy urnie wyborczej przekładają się na przyszłość kraju…. Tak jak nie ma patriotyzmu bez pamięci o narodowej historii, tak nie ma go również bez podejmowania odpowiedzialności za przyszłość.  W te działania wpisuje się Akcja Katolicka poprzez te niekonwencjonalne lekcje historii, postaw obywatelski, budzenia świadomości narodowej, jakie niesie za sobą coroczny Przegląd.
 
Janina Janica-Piechota
Radna Rady Powiatu Bielskiego
 
PS.
Z tego miejsca chciałam podziękować wszystkim, z którymi przez te siedemnaście lat przyszło mi współpracować w tworzeniu Przeglądu. Czas ustąpić miejsca nowym, którzy być może będą mieć świeże pomysły na kolejne edycje.