• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • 1
 • 2

Najlepsi recytatorzy w Starostwie

10 Kwi 2017
7 kwietnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w obecności starosty Andrzeja Płonki, wicestarosty Grzegorza Szetyńskiego oraz przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Sztuki Rady Powiatu Barbary Adamskiej uroczyście podsumowano XIX Powiatowy Konkurs Recytatorski „Słońce, słońce i życie….”

Spotkanie rozpoczęło się recytacją wiersza Jana Brzechwy „Kwoka” w wykonaniu Zosi Ścisłowicz ze Szkoły Podstawowej w Buczkowicach – zdobywczyni I miejsca powiatowego konkursu recytatorskiego w kategorii wiekowej klas I – III.

Gości powitała kierownik Biura ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Jolanta Konior, a wyniki przedstawiła Halina Kubisz - Muła – instruktor teatralny, przewodnicząca jury, która przypomniała, że w tegorocznych konkursowych zmaganiach wzięło udział 72 recytatorów wyłonionych w eliminacjach szkolnych w 25 szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

H. Kubisz – Muła podkreśliła, że komisja z zadowoleniem odnotowała tak dużą ilość uczestników oraz zaangażowanie uczniów i duży wkład pracy nauczycieli. Przy okazji przekazała uwagi jury dotyczące konieczności ciągłego doskonalenia warsztatu recytatorskiego oraz pracy nad dykcją i kulturą słowa. Podkreśliła, że zdaniem komisji istotną kwestią jest organizacja eliminacji klasowych oraz szkolnych, bowiem kilkukrotna prezentacja ułatwia młodym recytatorom zmierzenie się ze stresem podczas eliminacji powiatowych.

Podczas spotkania w bielskim Starostwie wystąpili także Miłosz Kaleta z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Rybarzowicach – (I miejsce ex aequo, laureat w kategorii klas I – III), Julian Broniewski z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mesznej – zdobywca I miejsca w kategorii IV – VI w powiatowym konkursie recytatorskim oraz Katarzyna Żbel z Gimnazjum w Rudzicy, zdobywczyni I miejsca kategorii szkół gimnazjalnych.

Sukcesów młodym recytatorom gratulowali przedstawiciele samorządu powiatowego oraz życzyli dalszych dokonań w tej trudnej dziedzinie.

Przewodnicząca jury H. Kubisz – Muła z satysfakcją poinformowała zebranych, że 31 marca w Miejskim Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej laureaci powiatowych eliminacji: Miłosz Kaleta z Rybarzowic zdobył II miejsce (kategoria klas I – III), w kategorii klas IV – VI wyróżniono Marię Gąszcz z Wilamowic, a w kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce otrzymała Ewelina Kidoń z Gimnazjum w Jasienicy, a II miejscem nagrodzono Katarzynę Żbel z Rudzicy.

Laureatów tegorocznego konkursu do udziału w kolejnej, jubileuszowej edycji recytatorskich zmagań serdecznie zachęcała kierownik Biura Promocji Jolanta Konior. Spotkanie zakończyło się zrobieniem pamiątkowych zdjęć, wymianą spostrzeżeń pomiędzy uczniami i przekazaniem wzajemnych  doświadczeń pomiędzy nauczycielami.
 
/Tekst i foto: A. Macher/