• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • 1
 • 2

Wszyscy jesteśmy „Jednego Zdrowia”

17 Mar 2017
„Człowiek od zawsze był częścią środowiska. Funkcjonuje w określonym i rządzącym się swoimi prawami ekosystemie. Naszą powinnością nie jest eksploatowanie do granic możliwości tego, co dostaliśmy w darze od natury, lecz dbanie o to abyśmy w sposób zrównoważony wykorzystywali ten wspaniały potencjał i rozwijali go dla przyszłych pokoleń” – słowami tymi rozpoczął czwartą już edycję konferencji wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński. Było to wspaniałe wprowadzenie w tematykę referatów głoszonych przez Stanisława Kolbusza, dra Józefa Kropa, dr Grażynę Pająk i Sławomira Gacka, których to gospodarz konferencji serdecznie przywitał. Wśród przybyłych gości byli Bożena Maślanka – Dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bielsku-Białej, Sławomir Mamorski – Kierownik KRUS w Bielsku-Białej, Sławomir Pronobis – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Bielsku-Białej. Gośćmi z Zespołu Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej były dyrektor placówki mgr Katarzyna Hofman-Kępys oraz kierownik warsztatów szkolnych  mgr inż. Krystyna Janik-Chrapusta. Na sali nie zabrakło także przedstawicieli Rady Powiatu Janiny Janicy-Piechoty, Jana Stanclika, Jacka Staszka oraz Heleny Byrdy-Przybyły. Całości konferencji przysłuchiwali się także Stanisław Pięta Członek Zarządu Powiatu, Halina Kopeć Sekretarz Powiatu oraz naczelnicy kilku wydziałów w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej. Nad przebiegiem konferencji czuwali Barbara Wójcik i Michał Morelowski.

Po oficjalnym przywitaniu rozpoczęły się referaty specjalistów. Jako pierwszy swoją prezentację pt „Człowiek i środowisko- koncepcja Jednego Zdrowia”, przedstawił zebranym gościom Stanisław Kolbusz. Jego wystąpienie poświęcone było drogom ekspansji ludzkości w oparciu o możliwości i naturalne zdolności środowiska do rozwoju i odbudowy. Prelegent wskazywał na wiele ciekawych aspektów ekosystemów, w tym także do możliwości "samonaprawy" i rozbudowy możliwości w oparciu o naturalne procesy często zapominane lub przerywane w wyniku chemizacji rolnictwa. W czasie wystąpienia padło wiele argumentów oraz przytoczono dane wyraźnie wskazujące, jak dużo można osiągnąć dzięki dobremu, naturalnemu prowadzeniu gospodarki rolnej.

Na temat naturalnych zdolności  i możliwość biologicznych człowieka wypowiadał się następny prelegent dr Józef Krop, który w referacie „Ochrona mikrobiomu człowieka” wprowadził słuchaczy w ciekawą tematykę oddziaływań mikrobiotycznych i  ich wpływu na możliwości ochrony zdrowia człowieka. Przedstawiał tematykę naturalnego rozwoju w oparciu o przyjmowanie bodźców w trakcie całego życia które wspierają nasz układ odporności i wiele procesów zachodzących w ciele człowieka. Tłumaczył jak naturalne  czynniki wspomagają hartowanie organizmu ludzkiego. Wskazał także degradacyjny wpływ środków chemicznych na organizmy ludzkie oraz na cały ekosystem.

„Jak przybliżyć naturę w cywilizowany świat?- sposób na zdrową wodę i zharmonizowaną przestrzeń.” Tak brzmiał tytuł kolejnej prezentacji, w której zawarte zostały informacje na temat tak ważnej w naszym życiu wody. Doktor Grażyna Pająk poruszyła bardzo istotną kwestię czynników zmieniających jakość strukturalną wody, m.in. przesył na znaczne odległości, wpływ wszechobecnych fal elektromagnetycznych. Wskazywała także na powiązane z wodą o różnej budowie strukturalnej a występujące w naturze i w organizmie człowieka zależności. Przedstawiła także sposoby i urządzenia, które są w stanie przywrócić wodzie jej właściwą budowę, dzięki czemu działa ona dobroczynnie na ekosystem i człowieka i przekazuje swoje właściwości.

Jako ostatni ze swoim referatem wystąpił Sławomir Gacka, który w referacie p.t.: „Probiotechnologia jako ważny element koncepcji Jednego Zdrowia” prezentował techniczne możliwości wykorzystania biotechnologicznych produktów wsparcia produkcji rolnej i hodowli. Porównywał skuteczność preparatów naturalnych z GMO wskazując na skuteczność i większe bezpieczeństwo tych pierwszych, przytaczając niebezpieczne przykłady zastosowań genetycznie modyfikowanej żywności. Poza teoretycznymi aspektami preparatów biotechnologicznych przywołał także przykłady zastosowania tych środków wsparcia w procesie zakładania i prowadzenia ekologicznych gospodarstw rolnych. Warto nadmienić, że środki te doceniano na targach rolniczych w Europie jako najlepsze "maszyny" wsparcia produkcji rolnej, co świadczy o ich wysokiej skuteczności w wykorzystaniu w czasie uprawy roli.

Na koniec zebrani słuchacze mieli możliwość zadania pytań prelegentom, z czego chętnie korzystali pragnąc rozszerzyć swoją wiedzę. Podsumowując, wicestarosta podziękował wszystkim przybyłym za obecność i chęć zdobycia wiedzy z zakresu nowych technologii ekologicznego rolnictwa.

                                                                                        /D.C./