• CZECHOWICE-DZIEDZICE
 • Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
 • BUCZKOWICE
 • PORĄBKA
 • SZCZYRK
 • JAWORZE
 • JASIENICA
 • KOZY
 • WILAMOWICE
 • WILKOWICE
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 100 lat niepodległości
 • 20 lat Powiatu
 • 1
 • 2

Konwent Powiatów w Koszęcinie

13 Mar 2017

W siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny w Koszęcinie  odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego W spotkaniu udział wziął Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, który przedstawił stanowisko w zakresie postulowanych przez powiaty zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w kontekście zapewnienia środków na inwestycje drogowe. Omawiane były również problemy reformy służby zdrowia, m.in. dotyczące powstania sieci szpitali.

- Rządowa propozycja sieci szpitali to problem w skali całego województwa, bez względu na to, kto jest właścicielem danej placówki. Zadaniem nas wszystkich jest zabezpieczenie ochrony zdrowia mieszkańców, a nadal nie wiemy, co ze szpitalami i oddziałami, które nie wejdą do sieci. Ostatecznie to do burmistrzów czy prezydentów przyjdą mieszkańcy, kiedy stanie się jasne, że reforma nie spełnia ich oczekiwań - powiedział marszałek Saługa.

- Ustawa o zmianie systemu służby zdrowia przeszła przez Sejm, procedowana jest w Senacie, jeśli wyjdzie w tym kształcie, w jakim znamy ją na tym etapie, to osiem szpitali z naszego województwa znajdzie się poza siecią - powiedział Starosta Bielski Andrzej Płonka, przewodniczący Konwentu Powiatów. 

Zapowiedział on, że podczas dyskusji sformułowane zostanie i podjęte wspólne stanowisko dotyczące reformy służby zdrowia. Jego treść zostanie przesłana na ręce Premier Rządu RP oraz Wojewody Śląskiego. W dyskusji wzięli udział starostowie województwa śląskiego oraz radna Sejmiku Województwa Lucyna Ekkert.

W pozostałym zakresie posiedzenia Konwent Powiatów poświęcony był omówieniu bieżących problemów związanych z działalnością powiatów.

                                                                                  Źródło: Starostwo Powiatowe w Lublińcu

N/z Starosta Bielski Andrzej Płonka otwiera posiedzenie konwentu